Comisiwn Annibynnol Materion Ariannol Llywodraeth Leol Cymru

Croeso i wefan Comisiwn Annibynnol Materion Ariannol Llywodraeth Leol Cymru

Ynglŷn â’r comisiwn

Mae’r comisiwn wedi’i sefydlu i ystyried ffyrdd mwy cynaladwy o ariannu cynghorau lleol Cymru. Canlyniad ei waith fydd cyfres o argymhellion i ddiwygio a gwella trefn ariannu gwasanaethau cyhoeddus y wlad.

Uchelgais dros Newid: Anelu’n Uwch

‘Uchelgais dros Newid: Anelu’n Uwch’ rai cynigion i wella cymhlethdod ariannol llywodraeth leol a chryfhau economi ehangach Cymru.

Independent Commission on Local Government Finance Wales

Mae’r comisiwn wedi’i sefydlu, ac yn cael ei gynnal, gan amryw sefydliadau ym maes llywodraeth leol sy’n gweld bod gwir angen newid y drefn bresennol a chynnig gwell gwerth i gynghorau, trethdalwyr a chymunedau lleol.

Mae aelodau’r comisiwn yn arbenigwyr annibynnol ac iddyn nhw brofiad helaeth o faterion ariannol y sector cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd.